EnglishFrançaisDeutschItalianoРусскийTürkçe
Sosyal:
Bir şey mi aramıştınız?
Arama
ABD
+90(552)9516557
EnglishFrançaisDeutschItalianoРусскийTürkçe

Logo Kullanma Talimatı

AMAÇ

Bu talimatın amacı DV-CERT LLC’ın yapmış olduğu faaliyetler sonucu 1. 2. ve 3. tarafların görebileceği zararların karşılanması için yaptırılan mesleki sorumluluk sigortası tutarının belirlenmesidir.

KAPSAM

Bu talimat DV-CERT LLC’ın hizmet verdiği tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

SORUMLULUKLAR

Bu talimatın müşteriler tarafından uygulanmasının kontrolünden Baş Tetkik Görevlileri, Tetkik Görevlileri ve Belgelendirme/ Doğrulama Müdürü sorumludur.

DV-CERT LLC tarafından Yönetim Sistemleri konusunda belgelendirilen kuruluşlar belge sözleşmesinin imzalanmasından sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

UYGULAMA

Logo Kullanım Şartları (Sistem Belgelendirmesi Müşterileri İçin)

DV-CERT LLC tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar sistem belgesi geçerliliği devam sürecinde DV-CERT LLC logosunu belge kapsamındaki faaliyet alanlarında kullanım hakkına sahiptirler. Belge kapsamı dışındaki faaliyet alanları için DV-CERT LLC logosu kullanılamaz.

Belge sözleşmesinin / belgenin askıya alınması veya fesih edilmesi / iptal edilmesi halinde kuruluş logo kullanımını ve belgelendirmeye atfı kapsayan bütün reklam işini durduracaktır. Belge kapsamı daraltıldığında ise bütün logo kullanımını ve atfı kapsayan reklam işini veya malzemelerini bu daraltmaya uygun şekilde revize edecektir.

Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması, fesih edilmesi işlemleri ve gerekli ise yasal işlem uygulanır.

Sistem Belgelendirme Kuralları gereği DV-CERT LLC Sistem Belgelendirme Logoları;

 • Ürün üzerinde kullanılamaz. (Burada ürün ifadesi doğrudan dokunulabilecek bir ürün yada ayrı bir paket, kap vb. içinde bulunan bir ürün olabilir.)
 • DV-CERT LLC’ın ürünü (hizmet dahil) veya prosesi belgelendirdiği izlenimini verecek şekilde kullanılamaz.
 • Ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan ambalajlar üzerinde, belgenin ürüne değil ilgili Yönetim Sistemine verildiğini belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. (Tüketici tarafından görülen ürün ambalajı üzerinde kullanılamaz)
 • Belgenin Yönetim Sistemine verildiğini açıklayan ifade örneğin; “Bu ürün, kalite yönetim sistemi ISO 9001 standartlarına uygunluğu belgelenmiş bir fabrikada üretilmiştir.” şeklinde olabilir.
 • Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde belgenin ilgili Yönetim Sistemine verildiği belirtilerek veya belirtmeksizin kullanılabilir.
 • Kuruluşun logoyu; laboratuvar testlerine, kalibrasyon ve muayene raporlarına uygulamasına, bu tip raporların bu bağlamdaki ürünler olarak varsayılacağı anlamı vereceği için, izin verilmez.
 • Kuruluş almış olduğu belgeyi DV-CERT LLC veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanamaz.

Sistem Belgelendirme sembolleri web sitemizde belirtilen şekilde ve boyutlarda kullanılabilir. Ayrıca oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp, büyültülebilir. İhtiyaç halinde sistem belgelendirme sembollerinde (logo) biçim, şekil, boyutlar veya küçültme, büyültme oranları açışından DV-CERT LLC tarafından yapılabilecek değişiklikler Yönetim Temsilcisi tarafından ilgililere duyurulur.

Akreditasyon kuruluşu markası, DV-CERT LLC’a ait, tanıtım/reklam materyallerinde, kırtasiye, evrak, antetli kağıt vb. üzerinde DV-CERT LLC tarafından istendiğinde kullanılabilir. Ancak personel için bastırılan kartvizit üzerinde kullanılamaz.

Akreditasyon kuruluşu markası, DV-CERT LLC logosu ile birlikte kullanılmak zorundadır.

Akreditasyon kuruluşu markası DV-CERT LLC tarafından belgelendirilmiş bir kuruluş tarafından kullanılacak ise aşağıdaki kısıtlamalara uymaları gerekir.

 • Akreditayon Kuruluşu Markası mutlaka DV-CERT LLC markası ile birlikte ve web sitemizde verilen şekliyle kullanılmalıdır.
 • Akreditayon Kuruluşu Markası araçlar, binalar ve bayraklar üzerinde tek başına kullanılamaz.
 • Akreditayon Kuruluşu Markası belgelendirmeye tabi standart veya kapsam dışında kullanılamaz.
 • Akreditayon Kuruluşu Markası ürünlerin test edildiği ve onaylandığını ima edecek şekilde ürün veya ambalajları üzerinde kullanılamaz.
 • Belgesi askıya alınan veya belgelendirmesi iptal edilen kuruluşlar DV-CERT LLC ve AKREDİTAYON KURULUŞU MARKASI markasının kullanımını derhal durdurmalı ve kullandığı her yerden çıkarmalıdır.

 

 

Kullanım Alanı AKREDİTAYON KURULUŞU MARKASI markasız DV-CERT LLC logoları AKREDİTAYON KURULUŞU MARKASI markalı DV-CERT LLC logoları
İkinci Paketleme (ambalaj

üzerinde)

Kullanılabilir (“Bu ürün, kalite

yönetim sistemi ISO 9001

standartlarına uygunluğu belgelenmiş

bir fabrikada üretilmiştir.” gibi net bir

ifade olmalıdır.)

Kullanılmaz
Kırtasiye malzemelerinde (antetli

kağıt, zarf, fatura vb.)

Kullanılabilir Kullanılabilir
Reklam Materyalleri (Katalog, poster,

broşür, ilan,  görsel basın, web sitesi,

fuar tanıtım standı)

Kullanılabilir

(Tescil Numaraları ile)

Kullanılabilir

(Tescil Numaraları ile)

Bayrak Kullanılabilir Kullanılmaz
Kartvizitler Kullanılabilir Kullanılmaz
Promosyon Ürünler

(Takvim/Ajanda/Yılbaşı kartı)

Kullanılabilir Kullanılmaz
Araç üzerleri Kullanılabilir Kullanılmaz
Pencere Yapışkanı & binaların

duvarlarında

Kullanılabilir Kullanılabilir

(iç duvar, iç kapı ve pencereler)

Personel üniformalarında Kullanılabilir Kullanılmaz
Ürün Üzerinde Kullanılmaz Kullanılmaz
Uygunsuzluk Raporu

(Ör:Test/Kalibrasyon Raporu)

Kullanılmaz Kullanılmaz
Laboratuar Testleri, Kalibrasyon ve

Muayene Raporları

Kullanılmaz Kullanılmaz

Belge Kullanım Şartları

Belgenin mülkiyeti DV-CERT LLC’a ait olup belgenin askıya alınması, iptali gibi durumlarda belgelendirilmiş kuruluş belgeyi DV-CERT LLC iade etmekle yükümlüdür.

Belgelendirmiş kuruluş belge üzerinde hiçbir şekilde tahribat yapamaz.

Belge, belgede adı, adresi ve faaliyetleri yer alan kuruluş için düzenlenmiş olup, hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. Belgenin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk kuruluşa aittir.

Belge kullanma hakkı kazanan kuruluşlar, sistem belgesini veya tanıtım dokümanlarında belgeye ait bilgileri tüketiciyi yanıltıcı tarzda veya haksız şekilde kullanamaz.

Sistem belgesini yanıltıcı tarzda veya haksız kullanan kuruluş, öncelikle yazılı olarak uyarılır. Gereken durumlarda Sistem Belgelendirme Müdürü, yasal uzmanların işbirliği ile konuyu değerlendirir.

Sistem Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, kuruluşun sözleşmede yer alan şartları ihlal ettiği ve DV-CERT LLC’ ın itibarını zedeleyecek durumlar yarattığı, ayrıca yazılı uyarıları dikkate almadığı tespit edilirse konu ile ilgili yasal işlemler başlatılır.

Doğrulama Raporu Kullanım Şartları

Kuruluş rapor üzerinde hiçbir şekilde tahribat yapamaz.

Rapor, raporda adı, adresi ve faaliyetleri yer alan kuruluş için düzenlenmiş olup, hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. Raporun üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk kuruluşa aittir.

Müşteri Raporda yer alan bilgileri tüketiciyi yanıltıcı tarzda veya haksız şekilde kullanamaz.

Raporu yanıltıcı tarzda veya haksız kullanan kuruluş, öncelikle yazılı olarak uyarılır. Gereken durumlarda Doğrulama Müdürü, yasal uzmanların işbirliği ile konuyu değerlendirir.

Doğrulama Müdürlüğü tarafından, kuruluşun sözleşmede yer alan şartları ihlal ettiği ve DV-CERT LLC’ ın itibarını zedeleyecek durumlar yarattığı, ayrıca yazılı uyarıları dikkate almadığı tespit edilirse konu ile ilgili yasal işlemler başlatılır.

Belge, Rapor ve Logo Kullanım Şartlarının Kontrolü

DV-CERT LLC tarafından gerçekleştirilen tetkiklerde belge ve logo kullanımı kontrol edilir. Ayrıca;

 • Diğer belgeli kuruluşların DV-CERT LLC’ ı belgenin yanıltıcı ve haksız kullanıldığı konusunda bilgilendirmesi,
 • İhale açan kamu kuruluşlarının, tüketici mahkemelerinin, özel şirketlerin belge kapsamının içeriğini sorgulaması,
 • Yazılı ve görsel basındaki takip,
 • Tetkiklerin gerçekleştirilmesiyle yerinde gözlem yapılarak

Gerekli kontroller gerçekleştirilir.

REVİZYON İZLEME SAYFASI